Stichting Hope 4 Nations

Vanuit onze stichting Hope 4 NationsĀ  zijn we betrokken bij diverse projecten in Oost Nepal.
In Oost Nepal werken we samen met een evangelist die doormiddel van medische hulpverlening uitreikt naar de bergdorpen in Oost Nepal.
Onze contactpersoon heeft een groot hart voor de mensen in de bergdorpen in Oost Nepal en gaat regelmatig met zijn motor de bergdorpen in om medische hulpverlening te verlenen en om het evangelie te delen met mensen die dit nog nooit gehoord hebben. Ook is hij actief met het opstarten van kerken en het bouwen van scholen voor jonge kinderen in de bergdorpen.

Girish Karki motor

Girish Karki

 

 

 

 

 

 

Ook gaan we met enige regelmaat met een kleine groep op zendingsreis naar Nepal waar we ons inzetten op de volgende gebieden:
- Bemoedigen van de gelovigen in Nepal
- Spreken in kerken
- Bijbelstudie seminar
- Organiseren van jeugdconferenties
- Organiseren van pastor conferenties
- Organiseren van evangelisatie diensten

 

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.